Ogólne Warunki Zakupów w sklepie online

1. Właścicielem sklepu internetowego jest ALLERGEN K.PACKI A.RUDEK SP.J., NIP: 7712913901, REGON: 388588082, KRS: 0000892868  z siedzibą w PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300, UL. SŁOWACKIEGO 1.

2. Usługobiorca składając zamówienie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Cena usługi znajdującej się w ofercie sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

4. W przypadku zakupu oraz wybraniu innej opcji dostawy niż wysyłka listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej koszty dostawy zestawu ponosi usługobiorca:

• przesyłka pocztowa pobraniowa – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

• kurier – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

• kurier za pobraniem – (aktualna kwota brutto podana w sklepie)

5.Usługodawca sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień wysłanych i przyjętych do realizacji.

Informacje pozostałe

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zakupionych towarów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Do Sprzedaży usług, o których mowa w regulaminie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy.

4. Dane osobowe usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Zamówienia i Dostawa

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Podstawowym warunkiem realizacji  zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności  lub wybór rodzaju płatności w przypadku zamówienia przesyłki za pobraniem.

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

4. Usługobiorca wypełniając i zatwierdzając formularz zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”), usługobiorca otrzyma odpowiedź e-mailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

7.Usługobiorca może anulować zamówienie e-mailem na adres biuro@allergen.pl w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty złożenia zamówienia. Usługodawca dokona zwrotu zapłaty za zamówiony produkt w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez usługobiorcę.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie usługodawcy (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”). Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia. Niezależnie od dni ustawowo uznanych za wolne sobotę należy traktować jako dzień wolny od pracy.

9. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską jednak nie dłuższy niż 14 dni.

10. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT lub paragonem fiskalnym zgodnie z żądaniem usługobiorcy.

Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@allergen.pl . Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Usługobiorca odsyła reklamowany produkt poleconą przesyłką pocztową w terminie najpóźniej do 5 dni od daty jej otrzymania na adres Usługodawcy ul. Słowackiego 1, 97-300 Piotrków Trybunalski. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty poniesione przez usługobiorcę związane z odesłaniem wadliwego produktu, usługodawca zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. Uszkodzony produkt zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe, usługodawca zwróci usługobiorcy równowartość ceny zakupionego towaru.

 

Badania laboratoryjne realizowane wysyłkowo przez Usługodawcę

 1. Wybierz badanie i dodaj je do koszyka
 2. Wypełnij formularza zamówienia i dokonaj płatności
 3. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”), laboratorium/sklep przesyła na podany adres mailowy pacjenta potwierdzenie przyjęcia zamówienia i Indywidualny Numer badania laboratoryjnego. Kolejno laboratorium wysyła pod wskazany adres zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzą:

  • probówka / wymazówka lub pojemniczek na materiał (zależne od rodzaju testu)
  • formularz zlecenia badania, w przypadku badania genetycznego również deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych
  • instrukcja pobrania materiału
  • pojemnik transportowy

 1. Zestaw wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu 48h od otrzymania zamówienia.
 2. Pacjent pobiera materiał do badań samodzielnie lub z pomocą lekarza (w zależności od rodzaju materiału)
 3. Pobrany materiał należy zapakować i odesłać bezpośrednio do laboratorium Instytutu na wskazany adres
 4. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej – wynik wysyłany na e-mail wskazany przez pacjenta
  • osobiście z Placówki, w której Badania były realizowane
  • aby otrzymać papierową wersję wyniku należy zaznaczyć na formularzu zlecenia badania odpowiednią pozycję