Pobieranie wymazów z jamy ustnej

Przygotowanie osób biorących udział w badaniu:

– Co najmniej na 1 godzinę przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.

– Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp.

Czynności w trakcie pobierania wymazu:

  1. Opisać wymazówki imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel lub datą urodzenia, datą pobrania materiału.
  2. Wymaz pobrać (na dwie wymazówki) pocierając końcem wymazówki wewnętrzną powierzchnię policzka (z obu stron).
  3. Po pobraniu wymazu niezwłocznie umieścić wymazówki w opisanych probówkach ochronnych.
  4. Dopuszcza się przechowywanie pobranego w ten sposób materiału w temperaturze pokojowej do 48 godzin przed wysłaniem.

Uwaga! (dotyczy pobierania wymazów ze wszystkich okolic ciała)

– Wszystkie czynności związane z pobraniem wymazu należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych.

– Koniec wymazówki (po wyjęciu z opakowania) nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

Instrukcja pobierania wymazów z dróg moczowo-płciowych

Przygotowanie pacjenta:

– Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych;

– U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesiączkowego;

– Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków dopochwowych lub maści zewnętrznych. Obecność substancji chemicznych może uniemożliwić zajście reakcji PCR i w efekcie uniemożliwić uzyskanie informacyjnego wyniku.

Wymaz z szyjki macicy:

Wyjąć wymazówkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy) z opakowania ochronnego.

Oczyścić ujście szyjki macicy sterylną gazą usuwając nadmiar śluzu, a następnie wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.

Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy.

Uwaga! Nie należy pobierać wymazu z kanału szyjki macicy u kobiet ciężarnych!

Wymaz z pochwy:

Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.

Wprowadzić wymazówkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy poprzez kilkukrotne potarcie i obrócenie wymazówki.

Wyjąć wymazówkę.

Wymaz z prącia:

Wyjąć wymazówkę (do wymazów z szyjki macicy, pochwy i prącia) z opakowania ochronnego.

Wymaz pobrać poprzez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka zażołędnego (wokół penisa) na całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej.

Wymaz z cewki moczowej:

Wyjąć wymazówkę (do wymazów z cewki moczowej) z opakowania ochronnego.

Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość około 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5 – 10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.

Wyjąć wymazówkę.

Bezpośrednio po pobraniu dla każdego z wymazów z dróg moczowo-płciowych należy wykonać następujące czynności:

  1. Otworzyć probówkę zawierającą podłoże transportowe i umieścić w niej wymazówkę, kilkukrotnie płucząc wymazówkę w podłożu.
  2. Złamać górną część aplikatora w zaznaczonym miejscu tak, aby pasował do pojemnika transportowego.– Pobrany materiał przechowywać w lodówce (2-10ºC) maksymalnie do 36 godzin przed wysłaniem. (wysyłka materiału kurierem od poniedziałku do czwartku).– Szczelnie zakręcić i wstrząsnąć probówkę opisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.